Kdo smo | Kje smo | Uporaba izdelkov | Katalog izdelkov | Povezave

MAH opornice:


Naša poglavitna dejavnost je razvoj, proizvodnja in prodaja imobilizacijskih opornic. Podjetje ima razvito sodelovanje z večjimi zdravstvenimi zavodi pri oblikovanju opornic. Sodobna organiziranost mreže kooperantov in zunanjih sodelavcev omogoča razvoj in proizvodnjo. Naš proizvodni program obsega proizvodnjo opornic za imobilizacijo poškodovanih ali operiranih zgornjih in spodnjih ekstremitet. Izdelane so v različnih oblikah, trdotah in dimenzijah. V program spadajo tudi luknjičasti valji za funkcionalni položaj zapestja, male ekstenzijske opornice, očala za fototerapijo neonatalne opornice, opornice za dializo in vratne opornice. Program MAH blazin pa sestavljajo različne blazine za podlaganje, relaksacijo ali željeni funcionalni položaj ekstremitet.

Uporabniki naših izdelkov so bolnišnice, osnovno zdravstvo, gorski reševalci in vsi ostali, ki imajo organizirano zdravstveno službo.

Od SIQ (Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje) smo pridobili EC Atest o skladnosti.

  

Opornice za prst
Opornice za roko
Opornice za nogo
Opornice za vrat
MAH blazine
Mah opornica v roli
MAH opornice - luknjičaste
MAH opornice z oblačili
MAH žične gobice
Dodatni program
Uporaba MAH blazin
MAH nosilec za bergle
MAH varovalni pasovi
Kontakt:

MAH opornice

Hrovat s.p.
Zg. Dobrava 15A
4246 Kamna Gorica
Tel.,Fax.:
+386(0)41210620

mah.opornice@amis.net